CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA JCF

INFANTILES

Junta Central Fallera ya ha sacado las bases para el concurso de dibujo.
Ponte en contacto con el delegado de infantiles, por aquí por Facebook, al correo de secretaria@laelianacid.com
El concurso será el sábado 9 de Junio, si quieres participar tienes que apuntarte, sino no se puede participar.

XLVIII Concurs de dibuix i pintura de JCF
El acte tindra lloc el dia 9 juny

La participació estarà subjecta a les següents bases. El fullet d’inscripció es troba al final d’esta noticia

Bases

1) Podran participar en este concurs els xiquets i les xiquetes donats d’alta en el cens de la Junta Central Fallera.

2) Cada comissió podrà presentar la quantitat de participants per categoria i modalitat que desitge.

3) Dins de les modalitats de Dibuix i de Pintura s’establixen quatre categories: tres d’elles per al dibuix i una quarta per a la de pintura.

Categoria “A”
Per a participants entre 4 i 6 anys, en la modalitat de Dibuix.

Categoria “B”
Per a participants entre 7 i 10 anys, en les modalitats de: Dibuix en Color o en Blanc i Negre

Categoria “C”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Dibuix en Color o en Blanc i Negre

Categoria “D”
Per a participants entre 11 i 14 anys, en les modalitats de: Pintura. Tema: Cartells de Falles Infantils.

4) Cada modalitat tindrà les següents característiques:

Dibuix: Els treballs hauran de ser realitzats amb llapis, llapis de colors,carbó o ceres.
Pintura: Cartells de Falles Infantils. Els treballs hauran de ser realitzats en aquarel·les i/o oli sobre llenç.
5) Els concursants hauran d’aportar els materials necessaris per a la realització de les seues obres (pintures, llapis, cavallets, etc.) També els i les participants en la modalitat de pintura, hauran de portar el seu propi llenç sobre el qual efectuaran el treball, tenint en compte que les seues dimensions no podran excedir de 40 x 30 cm., havent de ser prèviament validades pel servei de control de la J.C.F., que s’establirà a este efecte en el lloc del concurs. Haurà d’indicar-se al dors del cartell el número i el nom de la falla, així com el nom del o de la participant.

En les altres modalitats, el material sobre el qual s’efectuarà el treball serà facilitat per la Junta Central Fallera en el lloc del Concurs.

No serà admès cap treball que no estiga realitzat el l’acte del concurs, i sobre el material facilitat i visat per JCF en estes dos modalitats.

6) Les obres a realitzar per les diferents categories seran:

Categoria “A”: Tema lliure
Categories “B” i “C”: Tema obligatori que s’indicarà en el lloc triat per a la realització dels treballs.
Categoria “D”: Tema obligat: Cartells de Falles Infantils. Estos cartells hauran de realitzar-se obligatòriament sobre llenç.
7) Les inscripcions s’efectuaran presentant el butlletí corresponent en la Delegación d’Infantils i Joventut de la Junta Central Fallera de dilluns a dijous, i de 18:30 a 20:00 hores; finalitzant el termini d’admissió el 5 juny de 2018, en este butlletí o a través del correu electrònic de la Junta Central Fallera, infantiles@fallas.com
No podrá realitzar-se cap canvi a partir d’esta data.

8) Els concursos de dibuix i de pintura tindran lloc el dia 9 juny de 2018.

9) Tots els participants hauran d’acudir als jardins del camí de Montcada (entrada pel carrer del Riu Segre) abans de les 10:00h, hora en què donarà inici el concurs, acompanyats pels seus Delegats d’Infantils. La realització dels treballs finalitzarà a les 12:00 hores.

10) Les obres serán arreplegades en el lloc del concurs per components de la Junta Central Fallera.

11) Es concedirà 3 premis per a cadascuna de les modalitats i categories, i un premi extraordinari per a la millor obra presentada dins de les dos modalitats i de les quatre categories.

12) Tant l’obra premiada amb el premi extraordinari com les premiades de cada categoria i modalitat quedaran en propietat de la Junta Central Fallera que les podrà utilitzar com crega convenient.

13) La resta dels treballs quedaran en dipòsit en la Delegació d’Infantils i Joventut de la Junta Central Fallera per un termini no superior a 3 meses. Transcorregut este període, la Junta Central Fallera els donarà l’ús que estime convenient.

14) El Jurat està facultat per a interpretar les bases d’este Concurs i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes, i les seues decisions seran inapel·lables.

15) La Junta Central Fallera es reserva el dret de suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Falles de la Junta Central Fallera.

16) La inscripció i la participació en este Concurs porten implícita l’acceptació d’estes bases.

http://www.fallas.com